ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6
 •     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    THE WORLD BANK
 • วันที่ประกาศ   18/01/2561
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294