ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำปฏิทินข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำปฏิทินข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยฯและข่าวทำลายฟิลม์เอกซเรย์ฯต่างๆ ผู้มีความประสงค์ขอดูรายละเอียด สามารถเข้าดูได้ที่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวนปรุง จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง
 • วันที่ประกาศ   05/02/2561
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294