ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจักกิจกรรมวันเด็ก 2558
 •     ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/01/2558
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294