ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีรายได้ตามมาตรา 40(1)-(8) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม
 •     สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีรายได้ตามมาตรา 40(1)-(8) สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม โดยยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะทำงานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2440 ต่อ 507 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
 • วันที่ประกาศ   13/02/2561
 • อ่าน   200
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294