ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ปิดประกาศและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"
 •     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"ตามเวลาที่กำหนดให้แสดงความคิดเห็นนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จึงแจ้งปิดประกาศและสรุปผลดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2561
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294