ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประชาสัมพันธ์ถึงญาติผู้ป่วย ให้มารับศพญาติที่ถึงแก่กรรมลง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ประชาสัมพันธ์ถึงญาติผู้ป่วยเรื้อรัง ชื่อนายเงิน ไม่มีนามสกุล อายุ 57 ปี และได้ถึงแก่กรรมลงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านที่สงสัยว่าเป็นญาติของตัวเอง สามารถติดต่อรับศพได้ที่โรงพยาบาลสวนปรุง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดแล้วไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพ ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการตามระเบียบของโรงพยาบาลต่อไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง
 • วันที่ประกาศ   14/02/2561
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294