ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘
 •     ด้วยตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ตำรวจภูธรภาค ๕ ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนพาเด็กๆเที่ยวงานวันเด็ก ณ ตำรวจภูธรภาค ๕
 • หน่วยงาน    กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕ ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/01/2558
 • อ่าน   291
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294