ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดประกวดป่าชุมชน ประจำปี 2561
 •     กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดประกวดป่าชุมชน ประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุม และการอนุรักษ์ป่าอย่างเข้มแข็ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 เมษายน 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5308 1758 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   14/03/2561
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294