ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จัดหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2561
 •     จัดหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 ณ บริเวณ วัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง) ตำบลนครชุมชน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดกำแพงเพชร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมวานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
 • วันที่ประกาศ   14/03/2561
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294