ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 •     เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 2-6 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ได้ใกล้ชิดกับญาติแบบถึงตัว โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ผู้ที่มีญาติที่ถูกต้องขังในเรือนจำจังหวัดลำพูน และสนใจเข้าร่วมโครงการวันพบญาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 1055 ต่อ 208 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เรือนจำจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/03/2561
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294