ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์
 •     น้ำพุร้อนสันกำแพง ร่วมกับชุมชนบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์ การชมการแสดงต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรมน้ำพุร้อนสันกำแพง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/03/2561
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294