ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมประกวด"สื่อป้องกันการทุจริต"
 •     สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมประกวด"สื่อป้องกันการทุจริต" โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 1 นาที หรือหนังสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" การส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4915 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/03/2561
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294