ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
 •     เนื่องจากสถานีรถไฟเชียงใหม่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑ๆ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองพาเด็กๆมาเที่ยวกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว ที่สถานีรถไปเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2558
 • อ่าน   322
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294