ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 •     กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ชื่อ เด็กหญิงชาลิสา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล หากผู้ใดเป็นบิดาหรือมารดาของเด็ก หรือสังสัยว่าอาจจะเป็นบุตรของตน สามารถติดต่อตามลำดับขั้นตอนได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1161,3 ต่อ 106 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
 • วันที่ประกาศ   04/06/2561
 • อ่าน   149
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294