ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย กำหนดจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 •     โรงเรียนดาราวิทยาลัย กำหนดจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • วันที่ประกาศ   12/06/2561
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294