ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. ณ อาคารเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 9923 ต่อ 25 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • วันที่ประกาศ   25/06/2561
 • อ่าน   153
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294