ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ของเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมแทนตำแหน่งที่ว่าง
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก ของเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • วันที่ประกาศ   08/08/2561
 • อ่าน   152
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294