ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ในหัวข้อเรื่อง "กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา"
 •     สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ในหัวข้อเรื่อง "กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา" โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 สำนวน ส่งมาที่ กองศิลปกรรม สำงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 0466-70 ต่อ 3020 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • วันที่ประกาศ   20/08/2561
 • อ่าน   121
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294