ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ
 •     โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตและผู้ที่มารับบริการตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก (ตรวจสุขภาพ) หากผู้มารับบริการท่านใดต้องการขอรับเอกสารประวัติดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เบอร์โทรศัพท์ 0 543 3262-6 ต่อ 223 และ 109 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์
 • วันที่ประกาศ   12/09/2561
 • อ่าน   126
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294