ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารนานาชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ "คลินิกแก้หนี้"
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารนานาชาติ จัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ "คลินิกแก้หนี้" ขึ้น เพื่อจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ระหว่างลูกหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ ควบคู่กับส่งเสริมความรู้ให้แก้ประชาชนทั่วไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • วันที่ประกาศ   12/09/2561
 • อ่าน   134
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294