ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง
 •     กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้ในความอุปการะของสถานสงเคาระห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เนื่องจากเด็กหญิงวิภาวรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์หลังมารดาคลอดเด็ก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หากท่านใดเป็นผู้ปกครองหรือสงสัยว่าเป็นญาติ สามารถไปติดต่อได้ที่สถานสงเคาระห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ พร้อมลำหลักฐาน เอกสารมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 121161,3 ต่อ106 ในัวนเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • วันที่ประกาศ   26/09/2561
 • อ่าน   118
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294