ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จัดโครงการทำดีร่วมกัน ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจร่วมด้วยช่วยแบ่งปันไออุ่นแด่น้อง ปี 2557" ขึ้น
 •     ด้วยชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จัดโครงการทำดีร่วมกัน ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจร่วมด้วยช่วยแบ่งปันไออุ่นแด่น้อง ปี 2557" ขึ้น เพื่อนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและอุปกรณ์การเรียน มอบให้กับประชาชนและเด็กๆ ในพื้นที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2558 จึงประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณการเรียน อุปกรณ์กีฬา หรือปัจจัยในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.092878639,0804942777,0898520294
 • หน่วยงาน    ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"เชียงใหม่ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2558
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294