ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
 •     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความในการประกอบอาชีพต่อ เพื่อมีรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต โดยจะจัดอบรมในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2168 1101-6 ต่อ 116 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.)กำหนดจัดโครงการอบรมให้แก่สมาชิก กสจ.
 • วันที่ประกาศ   04/10/2561
 • อ่าน   75
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294