ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศถึงผู้มีภาระผูกพันในบัญชีเงินฝากคลัง รพัสบัญชี 11930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัด(เงินมัดจำเข้าทำประโยชน์) ติดต่อรับเงินคืน
 •     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศถึงผู้มีภาระผูกพันในบัญชีเงินฝากคลัง รพัสบัญชี 11930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัด (เงินมัดจำเข้าทำประโยชน์) ซึ่งเป็นรายการเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมานานแล้ว และไม่มีผู้ใดมาติดต่อรับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด จึงประกาศให้ผู้มีภาระผูกพัน นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อรับเงินคืน ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2561
 • อ่าน   72
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294