ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการแข่งเปตองมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบรมราชชนนี รายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า"
 •     คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการแข่งเปตองมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบรมราชชนนี รายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า"ในพระอุปถัมภ์ โดยจะจัดในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 6141 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2561
 • อ่าน   81
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294