ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 •     กรมชลประทานกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดต่างๆ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    กรมชลประทาน
 • วันที่ประกาศ   01/11/2561
 • อ่าน   126
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294