ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวัทยาลัยเชียงใหม่ มีมติขายเวลาการจัดงาน "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗"
 •     ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗" ซึ่งได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดระเวลาในการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น จากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม เป็นต้นมา ส่งผลให้สถานที่จัดงานได้รับความเสียหายบางส่วน ดังนั้นเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้ร่วมจัดงานและผู้เข้าร่วม คณะจึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดงานออกไปอีก ๒ วัน คือวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/01/2558
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294