ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายประวัติการรักำษาของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ขาดอายุการติดต่อเกิน 5 ปี
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายประวัติการรักำษาของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ขาดอายุการติดต่อเกิน 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะขอประวัติการรักษา สามารถติดต่อได้ที่แผนกระเบียน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5380 1999 ต่อ 149 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2562
 • อ่าน   98
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294