ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดทำหน้งสือรุ่น ประจำปี 2561
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดทำหน้งสือรุ่น ประจำปี 2561 ลงในเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ www.cmvc.ac.th เรียบร้อยแล้ว ผู้สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2562
 • อ่าน   95
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294