ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา รายการจ้างทำความสะอาดภายในวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกาศประชาพิจารณ์การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา รายการจ้างทำความสะอาดภายในวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้ลงรายละเอียดในเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ www.cmcv.ac.th เรียบร้อยแล้ว ผู้สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2562
 • อ่าน   110
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294