ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง กำหนดการประชุม รับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอนศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย
 •     แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กำหนดการประชุม รับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอนศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยกำหนดจัดประชุมในวันที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ริม ตำบนแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจวสามารถเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    แขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง
 • วันที่ประกาศ   17/01/2562
 • อ่าน   104
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294