ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดง
 •     จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดง ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงได้ โดยกำหนดให้แต่งชุดพื้นเมือง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0 5311 2708-9 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเเจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2562
 • อ่าน   103
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294