ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมบ้านถวายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผูสนใจสามารถเข้าเที่ยวชมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 • วันที่ประกาศ   28/01/2562
 • อ่าน   105
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294