ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสริมสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ
 •     วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสริมสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ ได้แก่ พระวิหารหลวง ศาลาสามัคคีธรรม ในวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/01/2562
 • อ่าน   81
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294