ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 โครงการ
 •     สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประชาชนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ที่มีความสนใจได้รับข่าวสารและเข้าร่วม โครงการฯต่อไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2562
 • อ่าน   93
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294