ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดวันที่กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2562
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดวันที่กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2562 ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. ถึง วันที่ 28 ก.พ. 2562 2.ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. ถึง วันที่ 31 มี.ค 2562 3.ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. ถึง วันที่ 31 มี.ค 2562 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • วันที่ประกาศ   18/02/2562
 • อ่าน   130
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294