ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแกว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1585 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
 • วันที่ประกาศ   22/02/2562
 • อ่าน   114
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294