ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับตำบล
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับตำบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมู่ที่ ชุมชนช่างเคี่ยน 1-4 ประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.ณ ศาลาผู้สูงอายุสุสานช่างเคี่ยน 2. หมู่ที่ 2,3,5 ชุมชนเจ็ดยอด 1-3 ชุมชนข่างสิงห์,ชุมชนโชตนาฑัตพร,ชุมชนสนสวยสามัคคี ประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก 3.ประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • วันที่ประกาศ   02/04/2562
 • อ่าน   87
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294