ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจักงานประเพณีสรงน้ำ และสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง)
 •     วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจักงานประเพณีสรงน้ำ และสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง)ในวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น และเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ จึงประชาสัมพันธ์เพื่แจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
 • วันที่ประกาศ   06/06/2562
 • อ่าน   70
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294