ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมงานวันพบญาติอย่างใกล้ชิด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
 •     เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมงานวันพบญาติอย่างใกล้ชิด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ได้พบกับญาติอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าพบญาติในโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 1055 ต่อ 208 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เรือนจำจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/07/2562
 • อ่าน   47
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294