ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์บอกบุญผ้าป่าสามัคคี "หนึ่งล้านดวงใจ หนึ่งร้อยบูชา"
 •     ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี "หนึ่งล้านดวงใจ หนึ่งร้อยบูชา" ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเด็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อให้คณะข้าราชการ สาธุชนจังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมสร้างบุญบารมีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๕๓ ๘๙๒๓๔๖
 • หน่วยงาน    เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2558
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294