ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๘
 •     ด้วยเทศบาลตำบลแม่แจ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมเทศกาลดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2558
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294