ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๘
 •     ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา จะจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยวงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2558
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294