ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๑
 •     ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวรทิศเหนือของศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/01/2558
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294