ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ในโลกไร้พรมแดน) เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
 •     ด้วยหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ในโลกไร้พรมแดน) เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๗๘ ๓๒๒,๐๕๓ ๘๐๘ ๕๕๐-๑
 • หน่วยงาน    หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/01/2558
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294