ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานทำบุญยดยอดมหาเศวตฉัตรและสืบชาตาหลวง ณ วัดสันปูเลย
 •     ด้วยทางคณะศรัทธาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ร่วมกับมูลนิธิครูบาน้อย เขมปัญโญ จะจัดงานพิธีมหามงคลยกยอดมหาเศวตฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือเศียรองค์หลวงพ่อพระมหาสีหมุนี (พระสงิห์หลวง) ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานบุญยกยอดมหาเศวตฉัตรและสืบชาตาหลวงดังกล่าว
 • หน่วยงาน    ด้วยทางคณะศรัทธาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/01/2558
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294