ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเรื่อง " ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗"
 •     ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ดำเนินการจัดการประกกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ "เครื่องจักรกลพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗" นั้น คณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณาตัดผลงาน เ้มื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามผลการประกวดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ ๐๒๓ ๓๓๓ ๙๕๘
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • วันที่ประกาศ   20/01/2558
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294