ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมลอย (โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่
 •     เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประชาชนปล่อยโคมลอยไฟสู่งอากาศจำนวนมากเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ ทำให้โคมลอยตกในพื้นที่ท่าอากาศยานกว่า ๒๐๐ โคม ส่งผลกระทบต่อหลายๆด้าน จังหวัดเชียงใหม่จึงออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำการปล่อยโคมลอย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยอันเกิดจากการปล่อยโคมลอย จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคอยติดตามเรื่องกฎระเบียบในการจัดทำโคมลอยตลอดจนการปล่อยโคมในจังหวัดเชียงใหม่ ทางสื่อต่างๆตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันภัยอันจะเกิดจากการปล่อยโคมลอยในทิศทางเดียวกัน เพราะหากฝ่าฝืนอาจผิดกฎหมาย ต้องระวังโทษทั้งจำ ทั้งปรับ
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2558
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294