ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
 •     ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๐๒๐๐ บาท คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการบัญชี รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาและราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ๐๕๓ ๒๒๑ ๔๙๓,๐๕๓ ๔๑๖ ๒๐๓
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2558
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294