ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลอมก๋อย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "อากาศดี..ที่อมก๋อย" ครั้งที่ ๒
 •     ด้วยเทศบาลตำบลอมก๋อยร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "อากาศดี...ที่อมก๋อย" ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภออมก๋อย ในงานมีกิจกรรมมากมาย ในการนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวงานในวันเวลาดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2558
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294